Geslachtschromosomen


De laatste twee chromosomen in het karyogram zijn de geslachts-chromosomen.

De geslachtschromosomen van een vrouw bestaan uit twee X-chromosomen.

Een man heeft één X-chromosoom en één Y-chromosoom (zie karyogram hiernaast).