Celmembraan


De celmembraan vormt de grens tussen grondplasma en buitenwereld.
Er vindt voortdurend uitwisseling van stoffen plaats tussen het grondplasma en de omgeving. Niet alles mag echter zo maar naar binnen, de celmembraan houdt ook stoffen tegen.

Via de celmembraan staan cellen ook in contact met andere cellen.
In de celmembraan zitten veel eiwitten. Sommige daarvan spelen een rol bij het onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemd. Cellen kunnen op elkaar reageren. De reactie kan bijvoorbeeld zijn een afweerreactie op gang te brengen. Het kan ook een reactie zijn die tot een gemeenschappelijk doel leidt, zoals het samentrekken van spiercellen rond de darm.