Natuurwetenschappelijke benadering


De Griekse filosoof Aristoteles (384 -322 voor Christus) kan worden gezien als de eerste wetenschapper die probeerde om door systematisch onderzoek tot steeds nauwkeurigere antwoorden te komen.
Hij hanteerde een analytische, inductieve manier van denken: met andere woorden: hij leidde een algemeen geldende waarheid af uit de waarneembare werkelijkheid.

Zijn mogelijkheden tot onderzoeken waren beperkt en zijn conclusies waren dan ook niet altijd juist. Het viel hem bijvoorbeeld op dat palingen gevonden werden op warme, vochtige plaatsen in de modder. Hij maakte daaruit op dat palingen voortkwamen uit de ingewanden van de aarde.